BEMUTATKOZÁS

Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet
Regionális Sporttudás Központ a Debreceni Egyetemen

 

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évtized, illetve az utóbbi 4-5 év jelentős humán, infrastrukturális, képzési és kutatásfejlesztési tevékenysége, valamint az egyetem stratégiai irányvonalának kijelölése az egészségipar szolgálatában, szükségessé tette a sport, mint komplex oktatási, kutatási, társadalmi és egyetempolitikai kezelésének magasabb szintre emelését. Az elért eredmények, a Debreceni Egyetem e témában is egyre markánsabb elismertsége és tervei mellett időszerű volt a szervezeti keretek átalakítása és a Sporttudományi Koordinációs Intézet létrehozása.

A 2015. szeptember 1-én létrejött, Sporttudományi Koordinációs Intézet az Egyetem oktatási-kutatási koordinációs és szolgáltató egysége. Feladata az egyetemen folyó, illetve az egyetemmel kapcsolatos sporttevékenységek összefogása, működtetése, a sporttudományi oktatás karokon való fejlesztésének segítése, koordinációja, a sporttudományi kooperatív kutatások elősegítése, a témához illeszkedő intézményen belüli és intézményközi kapcsolatok fejlesztése, valamint részvétel a debreceni sportegészségügyi diagnosztikai, ellátó és rehabilitációs rendszer kialakításában és működtetésében.

Feladata továbbá, hogy a Debreceni Egyetem polgárai számára a felsőoktatási törvény által meghatározott módon az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítsa a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését (testnevelési oktatás végzése, szabadidősport szervezése), valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtését. Az Intézet feladati közé tartozik a Debreceni Egyetem közvetlen és közvetett, az egyetem sportszervezetein keresztül megvalósuló versenysport koordinálása, a célkitűzések megfogalmazása, és a sportszervezetek beszámoltatása.

A 2017. szeptemberétől elindult testnevelő tanárképzés, a 2020. szeptemberétől indult gyógytestnevelő tanárképzés, és a sportanalitikus szakirányú képzés szakfelelőseként mára, egy mindent igényt kielégítő sport és kapcsolódó infrastrukturális, valamint oktatói és kutatói bázissal rendelkezik, amelyhez a sport és fizikai aktivitás elkötelezett támogatója, Debrecen városa is egyedülálló hátteret és partnerséget biztosít. Intézményünk padjaiból számos olimpikon, élsportoló került ki és vált büszkeségünkké. E sportolói életút mellett, illetve ezzel párhozamosan a sporttudományi képzések új lehetőségeket biztosítanak leendő hallgatóinknak az alapszakoktól a doktori iskoláig.

A Sporttudományi Koordinációs Intézet szorosan együttműködik a sporttudományi képzést folytató Gazdaságtudományi Karral, a sportszervező alapképzési szak gazdájával, illetve a sporttudomány társ-tudományterületein folyó képzések gazdáival, mint pl. a gyógytornász alapszak és a komplex rehabilitáció mesterszak, a Népegészségügyi Karon, a táplálkozástudományi mesterszak, az Általános Orvostudományi Karon, a sportjogi szakokleveles képzés az Állam- és Jogtudományi Karon. Fontos megemlíteni azt is, hogy 2017-től az országban először a Debreceni Egyetemen indult sportközgazdász mesterképzési szak, illetve új sporttudományi alapszakként a sport- és rekreációszervezés.

A Debreceni Egyetem fejlesztéseként megvalósult, és szorosan a Sporttudományi Koordinációs Intézet feladataihoz illeszkedő Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás (SET) Központ komplexitásában nem csak Magyarországon, de Közép-Európában is egyedülálló. Terápiás kezeléseinket a Nagyerdei Stadion épületében, 1200 négyzetméteren a legmodernebb gépekkel végezzük. Szakembereink terheléses élettani, mozgásszervi, csontultrahang-, laboratóriumi, sportpszichológiai, antropometriai, sportgenetikai vizsgálatokat és akár menedzserszűrést is végeznek. Rekreációs sportolók és a lakosság részére tartásjavító és képességfejlesztő, valamint túlsúlytól való megszabadulást segítő (obes) programok állnak rendelkezésre.

Az országban egyedül állóként a Debreceni Egyetem 2017 szeptembere óta saját fitnesz központtal rendelkezik, ezzel is elősegítve a testnevelési oktatás végzését, színvonalának emelését és a szabadidősport lehetőségeinek bővítését. Az UniFit Fitness és Gym Centerben a sportolni vágyók számos területen kipróbálhatják magukat. 2600 m2 nyújt lehetőséget sportolásra, melynek nagy részét az edzőgépek uralják.  Az egyetem hallgatói és az érdeklődők 21. századi körülmények között vehetik itt igénybe a legkorszerűbb eszközöket.  A létesítményben a fitness gépek mellett külön termek is találhatóak, ezen termek adnak otthont a csoportos óráknak. Az ideérkezők részt vehetnek aerobik, funkcionális tréning, cardio wise, spinning órákon, vagy kipróbálhatják a squash, boulder  (falmászás) illetve masszázs szolgáltatásokat is.

A Debreceni Egyetem meglévő 21. századi infrastruktúrájával, sport és tudományos célú létesítményeivel, a gyakorlati sportban, valamint a sporttudományi felsőoktatásban és kutatásokban aktívan résztvevő, vezető tisztségeket betöltő oktatók és kutató közreműködésével, hazai viszonylatban is egyedülálló, komplex sporttudományi képzést, kutatást és szolgáltatást tud biztosítani az érdeklődők számára.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 12:41