Sportszakmai gyakorlat teljesítése

 

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSE

 

-        A sportszakmai gyakorlat teljesítése csak a Sporttudományi Koordinációs Intézet által meghirdetett szabadidősport rendezvényeken vagy bajnoki mérkőzéseken lehetséges.

-        A sportszakmai gyakorlat ilyen módon való teljesítése alól mentesülnek:

a)     a válogatott vagy első osztályban versenyző sportolók (ennek igazolása érvényes versenyengedéllyel lehetséges)

b)     akik valamely sportegyesületnél konkrét csapanál edzői tevékenységet végeznek (ennek igazolása az egyesület vezetője által aláírt és lepecsételt hivatalos dokumentummal lehetséges)

-        Minden félévben 30 óra sportszakmai gyakorlat teljesítése KÖTELEZŐ!

-        A rendezvények teljes időtartama alatt ott kell lenni, az óraszámok csak ebben az esetben lesznek elfogadva.

-        https://docs.google.com/spreadsheets/d/12p3rhLiOy-2lvKhNJLkMN0368O4CjqqlPUvFIbg_3FE/edit#gid=0

-        Azon hallgatóknak, akik nyáron előre teljesítették a feltételeket, nem kell bejelentkezniük az általunk meghirdetett eseményekre! Nekik a sportszakmai felelősök által leadott óraszámok alapján tudjuk a félévet leigazolni.

-        Az „a” és „b” pontban leírtak alapján a sportszakmai gyakorlat teljesítése alól felmentést kapó hallgatók az igazolást (a www.sportsci.unideb.hu oldalon megtalálható igazoláson) 2024. 05. 17-ig eredetiben, pecséttel ellátva Lenténé Dr. Puskás Andrea részére az irodában szíveskedjenek leadni! Határidőn túli leadás esetén a félévet nem tudom elfogadni.

 

Lenténé Dr. Puskás Andrea

                        igazgatóhelyettes, egyetemi docens

Kitöltendő nyomtatványok:

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 18. 09:25