Köszöntő

Dr. habil. Balogh László, intézetigazgatóTisztelt Édeklődő!

A sporttudomány napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Évről évre új módszerek, eljárások, eszközök jelennek meg, melyek éppúgy hozzájárulhatnak a magasabb sportteljesítményhez az élsportban, mint az egészségben eltöltött évek számának növeléséhez, vagy a jobb életminőség eléréséhez. A terület interdiszciplináris jellegéből eredően, a társtudományterületek fejlesztései (ld. informatika, élettudományok, táplálkozástudomány, stb.) a sporttudományban is megjelennek, ezzel rendkívül izgalmassá, innovatívvá téve azt.

A Debreceni Egyetem – hazánk egyik legkiválóbb egyetemeként – számos tudományterülete mellett, néhány évvel ezelőtt, felismerve a sporttudományban rejlő számtalan lehetőséget, megteremtette annak az alapjait, hogy magas szintű oktatási, kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási egység jöjjön létre.

2015. szeptember 1-én megalakult a Sporttudományi Koordinációs Intézet, fő feladatai az egyetemen folyó sport és kapcsolódó tudományterületek koordinációja, a sporttudományi képzések (alap-, mesterszakok, posztgraduális képzések) fejlesztése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok szélesítése, az egyetemen létrehozandó sportdiagnosztikai, életmód és terápiás centrum koordinálása, és az egyetemi testnevelés, szabadidő- és versenysport megszervezése. Egyfajta regionális sporttudás-központként, küldetése, hogy minden a sporttal, fizikai aktivitással, testneveléssel kapcsolatos területen segítse és támogassa a régiót.

Ehhez rendelkezésre áll egy mindent igényt kielégítő sport és kapcsolódó infrastrukturális, valamint humán erőforrás (oktatók, kutatók) háttér. Az Intézet jövőjét illetően pedig nem csak a nemzeti kiváló kutatóegyetem adhat okot bizakodásra, hanem az egyetemmel kiváló partnerségi viszonyt ápoló, a sport és fizikai aktivitás elkötelezett támogatója, maga Debrecen városa is.

Legyen Ön is részese ennek a gyümölcsöző együttműködésnek!
 

Prof. Dr. Balogh László
egyetemi tanár, igazgató

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 12:41