Emlékhangverseny Kováts Zoltán karmester, főiskolai docens tiszteletére